skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@simto.pl

Jeśli przestajesz panować nad
szybko rozwijającą się firmą,

to najlepszy czas na naszą pomoc.

Nasza oferta skierowana jest do szybko rozwijających się startupów technologicznych, których założycielom często brakuje wsparcia w nowych dla nich obszarach funkcjonowania firmy, pojawiających się wraz z jej wzrostem.

Projektujemy i uruchamiamy sprzedaż oraz marketing. Pomagamy w budowie strategii firmy i jej produktów. Doradzamy w kluczowych obszarach jej funkcjonowania, usprawniamy, modernizujemy istniejące procesy oraz projektujemy nowe.

Kompleksowo pomagamy również młodym startupom przez dobór formy prawnej działalności, założenie firmy, ustawieniu procesów aż po pozyskanie finansowania dla dowolnej rundy inwestycyjnej.

Nasze doświadczenia pochodzą wprost od liderów rynku nowoczesnych technologii, firm takich jak IBM, Microsoft czy Amazon.

 • Opracowanie strategii krótko i długo terminowej.
 • Pomoc w określeniu KPI.
 • Analizy rynku.
 • Analizy SWOT.
 • Identyfikacja blokad i szans rozwojowych.
 • Kompleksowe formowanie sprzedaży.
 • Określenie modeli kompensacyjnych.
 • Strategia bonusowa.
 • Pomoc przy definicji celów sprzedażowych.
 • Budowa mechanizmów raportowania sprzedaży.
 • Budowa systemu rozwoju kompetencji.
 • Analizy rynku pod “account, territory plany”.
Wspieramy firmy głównie w obszarze marketingu strategicznego, budując holistyczną wizję promocji firmy, jej produktów i usług.  Punktem wyjścia jest strategia firmy, którą przekładamy na priorytety, taktyki i konkretne aktywności w perspektywie krótko i długoterminowej.

 • Formowanie działu marketingu.
 • Opracowanie strategii marketingowej firmy.
 • Budowa założeń marketingu produktowego.
 • Określenie taktyk i aktywności marketingowych.
 • Określenie KPI’s działań marketingowych.
 • Budowa systemów raportowania i analiz.
 • Określenie usługowej roli działu marketingu w organizacji.
W zakresie HR firmy ograniczamy się do aktywnego wsparcia w procesie rekrutacji i oceny pracowników (wiedza i doświadczenie dziedzinowe) w obszarach:
 • Sprzedaż.
 • Business Development.
 • Marketing.
 • Zarządzanie.
Współpracujemy z licznymi specjalistami w dziedzinie HR, dlatego podobnie jak w innych obszarach działania firmy, możliwe jest realizowanie kompleksowych projektów również przy budowie działu HR i jego procesów.
 • Weryfikacja założeń biznesowych startupu.
 • Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
 • Pomoc w doborze właściwej formy prawnej.
 • Pomoc w założeniu firmy.
 • Pomoc w opracowaniu strategii firmy i jej produktów.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych.
 • Pomoc w dotarciu do właściwego funduszu inwestycyjnego, inkubatora lub akceleratora.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania.
 • Konsultacje prawne i księgowe.
 • Weryfikacja założeń biznesowych startupu.
 • Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
 • Pomoc w doborze właściwej formy prawnej.
 • Pomoc w założeniu firmy.
 • Pomoc w opracowaniu strategii firmy i jej produktów.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych.
 • Pomoc w dotarciu do właściwego funduszu inwestycyjnego, inkubatora lub akceleratora.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania.
 • Konsultacje prawne i księgowe.

Strony internetowe

Dobrze zaprojektowana i wykonana strona internetowa to ważna wizytówka firmy. Przy czym nie jest najważniejsze to aby strona była atrakcyjna, miała przemyślaną strukturę i dobrze opracowaną szatę graficzną. To są oczywiście bardzo ważne jej elementy. Ale najważniejsze jest to, aby była spójna ze strategią firmą, jej misją, ofertą i wartościami.

To co nas wyróżnia to holistyczne podejście do wizerunku firmy. Projektujemy i budujemy strony internetowe wyłącznie jako część procesu gruntownego zrozumienia firmy i jej ekosystemu działania.

Strony internetowe

Dobrze zaprojektowana i wykonana strona internetowa to ważna wizytówka firmy. Przy czym nie jest najważniejsze to aby strona była atrakcyjna, miała przemyślaną strukturę i dobrze opracowaną szatę graficzną. To są oczywiście bardzo ważne jej elementy. Ale najważniejsze jest to, aby była spójna ze strategią firmą, jej misją, ofertą i wartościami.

To co nas wyróżnia to holistyczne podejście do wizerunku firmy. Projektujemy i budujemy strony internetowe wyłącznie jako część procesu gruntownego zrozumienia firmy i jej ekosystemu działania.

Nasze autorskie projekty i przedsięwzięcia: