skip to Main Content
contact@simto.pl

Nasze usługi dla startupów

dla bardzo młodych, dojrzałych i tych
wchodzących na rynki globalne.

Obecnie rynek startupów CEE zmaga się z istotnym problemem nadpodaży środków inwestycyjnych oraz brakiem wartościowych projektów gwarantujących wysokie wskaźniki zwrotu z inwestycji.

VC muszą sobie radzić na konkurencyjnym rynku, którego nawet 50% kapitalizacji po okresie inkubacji w krajach macierzystych regionu, ląduję za oceanem i zasila portfolio tamtejszych inwestorów.

Dwa najważniejsze pytania, które zadają sobie obecnie VC, to jak znaleźć wartościowe projekty oraz jak te projekty przyciągnąć do siebie? 

Coraz częściej założyciele startupów poszukują realnej wartości dodanej funduszu: np. wsparcia w dotarciu od ekspertów rynku, czy udrożnienia projektów sprzedażowych.

Dlatego stworzyliśmy specjalną ofertę współpracy ramowej z VC , dzięki której fundusz zyskuje znaczącą przewagę konkurencyjną tworząc natychmiastowo wartość dodaną dla swoich obecnych i przyszłych spółek portfelowych.

Nasze usługi VC może zamówić dla swoich spółek portfelowych w kilku modelach:

Wsparcie w fazie dynamicznego wzrostu

Wsparcie startupów podczas ich dynamicznego wzrostu stanowi główną grupę naszych usług. Ich założyciele stoją przed wyzwaniem braku kompetencji w dziedzinach związanych z zarządzaniem rosnącą organizacją. Nasze wieloletnie doświadczenia w sprzedaży, marketingu strategicznym czy operacjach przedsiębiorstwa są ogromną wartością dla takich firm.

Działamy w następujących obszarach:

 • Opracowanie strategii krótko i długo terminowej.
 • Pomoc w określeniu KPI.
 • Analizy rynku.
 • Analizy SWOT.
 • Identyfikacja blokad i szans rozwojowych.
 • Kompleksowe formowanie sprzedaży.
 • Określenie modeli kompensacyjnych.
 • Strategia bonusowa.
 • Pomoc przy definicji celów sprzedażowych.
 • Budowa mechanizmów raportowania sprzedaży.
 • Budowa systemu rozwoju kompetencji.
 • Analizy rynku pod „account, territory plany”.
Wspieramy firmy głównie w obszarze marketingu strategicznego, budując holistyczną wizję promocji firmy, jej produktów i usług.  Punktem wyjścia jest strategia firmy, którą przekładamy na priorytety, taktyki i konkretne aktywności w perspektywie krótko i długoterminowej.

 • Formowanie działu marketingu.
 • Opracowanie strategii marketingowej firmy.
 • Budowa założeń marketingu produktowego.
 • Określenie taktyk i aktywności marketingowych.
 • Określenie KPI’s działań marketingowych.
 • Budowa systemów raportowania i analiz.
 • Określenie usługowej roli działu marketingu w organizacji.
W zakresie HR firmy ograniczamy się do aktywnego wsparcia w procesie rekrutacji i oceny pracowników (wiedza i doświadczenie dziedzinowe) w obszarach:
 • Sprzedaż.
 • Business Development.
 • Marketing.
 • Zarządzanie.
Współpracujemy z licznymi specjalistami w dziedzinie HR, dlatego podobnie jak w innych obszarach działania firmy, możliwe jest realizowanie kompleksowych projektów również przy budowie działu HR i jego procesów.
 • Weryfikacja założeń biznesowych startupu.
 • Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
 • Pomoc w doborze właściwej formy prawnej.
 • Pomoc w założeniu firmy.
 • Pomoc w opracowaniu strategii firmy i jej produktów.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych.
 • Pomoc w dotarciu do właściwego funduszu inwestycyjnego, inkubatora lub akceleratora.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania.
 • Konsultacje prawne i księgowe.
Pomoc w powołaniu firmy

Pomagamy również tym najmłodszym przedsięwzięciom, nawet jeszcze przed wyborem rodzaju działalności. Mając doświadczenie w powoływaniu do życia nowych projektów, chętnie przeprowadzimy Założycieli za rękę przez wszystkie procedury, pomagając jednocześnie w prawidłowym ustawieniu założeń do projektu.

 • Weryfikacja założeń biznesowych startupu.
 • Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
 • Pomoc w doborze właściwej formy prawnej.
 • Pomoc w założeniu firmy.
 • Pomoc w opracowaniu strategii firmy i jej produktów.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych.
 • Pomoc w dotarciu do właściwego funduszu inwestycyjnego, inkubatora lub akceleratora.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania.
 • Konsultacje prawne i księgowe.
Dostęp do ekspertów

Stale powiększamy naszą bazę współpracujących ekspertów rynkowych. Dzięki nim możemy zaoferować konsultacje lub mentoring w obszarach:

 • sektorów rynku, np. produkcja, finanse, retail, FMCG, etc…,
 • dziedzin specjalistycznych, takich jak medycyna, stomatologia, chemia, fizyka, materiałoznawstwo, etc…,
 • prawnych

Chętnie podejmiemy się znalezienie eksperta z każdej dziedziny.

Wsparcie naukowe i laboratoryjne

Pomagamy w dotarciu do specjalistycznych zasobów badawczych i naukowych, takich jak wysoce specjalizowane urządzenia, laboratoria oraz know-how zlokalizowane na uczelniach wyższych.

Strony internetowe

Pomagamy w dotarciu do specjalistycznych zasobów badawczych i naukowych, takich jak wysoce specjalizowane urządzenia, laboratoria oraz know-how zlokalizowane na uczelniach wyższych.

Strony internetowe

Dobrze zaprojektowana i wykonana strona internetowa to ważna wizytówka firmy. Przy czym nie jest najważniejsze to aby strona była atrakcyjna, miała przemyślaną strukturę i dobrze opracowaną szatę graficzną. To są oczywiście bardzo ważne jej elementy. Ale najważniejsze jest to, aby była spójna ze strategią firmą, jej misją, ofertą i wartościami.

To co nas wyróżnia to holistyczne podejście do wizerunku firmy. Projektujemy i budujemy strony internetowe wyłącznie jako część procesu gruntownego zrozumienia firmy i jej ekosystemu działania.

Zapoznaj się z kompletnym katalogiem usług, jakie możemy świadczyć dla Twoich spółek portfelowych:

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną, a swoim inwestycjom redukcję ryzyka i skontaktuj się z nami: